Assessorament laboral

pasadis* Càlcul i confecció de nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social. * Confecció i tramitació de: – Sol·licituds d’alta, baixa i variació de dades del treballador. – Contractes de treball i pròrrogues. – Certificats d’empresa. – Liquidacions i notificacions fi de contracte. – Parts d’accidents de treball. – Escrits diversos (recursos, certificats, sol·licituds, etc.) * Informes del cost dels treballadors per a l’empresa. * Assessorament sobre bonificacions a l’empresa per tipus de contracte. * Vida laboral de l’empresa, i dels seus treballadors.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *