Assessorament Mercantil

pasadis* Constitució de Societats en un dia. * Recerca i sol·licituds de noms socials. * Constitució de Societats Civils i Comunitats de Béns. * Disolució de Societats. * Actuacions en societats constituïdes: – Cambi de domicili en SA / SL / SCCL . – Modificació d’estructura de l’òrgan d’administració en SA / SL / SCCL . – Aument de  Capital en SA / SL / SCCL. – Disminució de Capital en SA / SL / SCCL. – Modificació del objecte social en SA / SL /SCCL. – Adaptació/transformació de societats segons lleis vigents. – Fusió, Absorció, escisió de societats. – Compra-venda de participacions. – Convocatòria a Juntes. pasadis* Confecció de contractes de arrendament (Mobles i Immobles). * Confecció de contractes de compra-venda (Accions/participacions…) * Confecció d’altres contrates (Reconeixement de deute, comissió mercantil, agència, representació, arrendament de serveis …) * Recursos Administratius. * Recurs Contencios-Administratiu. * Recurs Econòmic-Administratiu. * Assistència a Juntes. * Estudis jurídics i informes. * Divorcis / separacions. * Tot tipus de litigis / contenciosos.

Deja un comentario