Assessorament fiscal

pasadis* Confecció dels impresos per a la presentació de les declaracions fiscals: – Models 111, 115, 123, 124 – Models 130, 131, 145, 146, 147 – Models  202 – Models 303, 308, 309, 349, 360, 361, – Resums anuals (180, 190, 193, 390, 392, 347) * Impost sobre la Renda i Patrimoni * Impost sobre Societats * Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable. * Informació periòdica de les obligacions fiscals. * Notes informatives de les  novetats tributàries i comptables. * Altes, baixes i modificacions  (036 / 037) * Estudi i confecció de Móduls.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *